WZORNIKI PRODUKTÓW

Oferujemy kompleksową produkcję wzorników reklamowych wraz z przygotowaniem i konfekcjonowaniem dostarczonych próbek. Zdecydowaną większość prac introligatorskich wykonujemy za pomocą własnego parku maszynowego co zapewnia Zlecającemu pełną dyskrecję tworzonych nowych prezenterów swoich produktów.

ZAPYTAJ O WYCENĘ